Rozsdaövezet

Lakóparkjaink közül a következők lettek rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánítva.

Metrodom Green - 660/2023. (XII.28.) Kormányrendelet
Metrodom Beat (előkészületben) - 619/2021. (XI. 8.) Kormányrendelet

A rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről szóló 444/2021. (VII.23.) kormányrendelet érdelmében az ezekben a házainkban megvásárolt lakások vételárának áfatartalma visszaigényelhető. Az áfa visszatérítési kérelmet a Magyar Államkincstárhoz (MÁK) kell benyújtani a MÁK honlapján közzétett formanyomtatványon, elektronikusan, postai úton, vagy személyesen a kormányablaknál. Az Áfát a társasház megalapítását és a vevő tulajdonjogának a tulajdoni lapra történő bejegyzését követően lehet visszaigényelni. A kérelem benyújtására kizárólag a használatbavételi engedély véglegessé válását követő év szeptember 30. napjáig van lehetőség, mely határidő jogvesztő. Áfa visszatérítésre kizárólag a kormányrendelet kiadását követően megfizetésre kerülő vételárrészekből van lehetőség, aki a rendelet kiadását követően kötött (elő)szerződést a teljes vételár áfatartalmát visszaigényelheti.

A támogatást a Rendelet szerint magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárnak tekinthető személy, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló személy, illetőleg a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján bevándorolt, letelepedett vagy hontalan jogállású személy is igényelheti. A támogatás igénylési feltételi között szerepel még, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál ne legyen nyilvántartott köztartozása, valamint a lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakás megnevezéssel már feltüntetésre került. A visszaigénylésről, a jogosultak köréről, és a feltételekről részletesebben tájékozódhat szerződéskötéskor a közreműködő ügyvédnél vagy a MÁK holnapjáról letölthető tájékoztatóból.

VEGYE FEL

A KAPCSOLATOT

ÉRTÉKESÍTŐINKKEL