Adatkezelési szabályzat

Bevezetés

 

Üdvözöljük ügyfelünkként!

Ön akként került velünk kapcsolatba, hogy a SomeDeal Kft. (székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 8. fszt.;), Távszolg-Hungary Kft. (székhely: 1142 Budapest, Csáktornya utca 11/b 8. em. 50.), Immobilie Best Kft. (székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.), Szitu Kft. (székhely: 1097 Budapest, Nádasdy utca 10. 5. em. 505.), Credit Consilium Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Kondor Béla utca 28. B. lház. II. em. 14.), Ingatlan-Galéria Kft. (székhely: 1149 Budapest, Róna u. 109. 4. em. 9.), KIPEX Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 52.) (a továbbiakban e cégek valamelyike külön vagy azok együttesen: Értékesítő vagy Értékesítők), mint ingatlanközvetítéssel foglalkozó gazdasági társaságok valamelyikével kapcsolatba lépett a Metrodom Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 83/C fszt. CÜ3.) és az ahhoz kapcsolódó, egyes ingatlanokat eladóként ténylegesen vásárlásra kínáló projektcégek (a továbbiakban együttesen: Metrodom) által, a metrodom.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) közzétett ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltakat az Ön által megkeresett Értékesítő, illetve az értékesítési folyamat lebonyolításában közreműködő MTDM Management Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 83/C. fszt. CÜ3.), mint közös adatkezelők (továbbiakban együttesen: Adatkezelők) magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy adatkezelésük megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

Az Értékesítő, mint adatkezelő rögzíti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely a Metrodom üzleti tevékenysége, ingatlanjainak értékesítése kapcsán ingatlanközvetítőként jár el. Az MTDM Kft., mint adatkezelő rögzíti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely a Metrodom által megvásárlásra kínált ingatlanok tekintetében megkötésre kerülő vagy már megkötött adásvételi szerződések (a továbbiakban: Szerződés) tekintetében vevői kapcsolattartóként működik közre, valamint külön jogviszony alapján a Metrodom adatfeldolgozójaként.

Az Ön és az Adatkezelők közötti kapcsolat akkor jön létre, amikor Ön – egyes, jelen Szabályzatban feltüntetett személyes adatainak megadásával – a Szerződés megkötése iránti érdeklődését, igényét először jelzi. A Szerződés megkötése iránti lépések során Ön a jelen Szabályzat megismerése nyomán, annak elfogadásával megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
Ön a személyes adatainak kezeléséhez tehát jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul, melynek tényét Ön külön nyilatkozatban aláírásával igazolja. A Szabályzat elfogadásakor, illetve azt követően szükséges, hogy Ön bizonyos személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa. Az adatkezelés folyamatát, jogalapját jelen szabályzat foglalja magában a szerződéskötési lépésenként azzal, hogy bizonyos személyes adatait már jelen Szabályzat elfogadását megelőzően, a Szerződés megkötése iránti lépések érdekében, kérésére kezelni jogosultak az Adatkezelők.

A Szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat, egyéb jogokat és kötelezettségeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal az info@metrodom.hu e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek Önnek.

 

Fogalom-meghatározás

Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

1. Érintett: minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki az Adatkezelőkkel a fentiek szerint üzleti kapcsolatba lép, melynek során jelen Szabályzat szerinti személyes adatait megadja.

2. Adatkezelők: az Érintett által megadott adatokat az Adatkezelők kezelik, azaz kizárólag ezen, alább megjelölt jogi személyek hozhatják meg és hajthatják végre az Érintettek személyes adataival kapcsolatos döntéseket. Ezen felül az Adatkezelők a Metrodom, mint a címzett adatfeldolgozóiként is eljárnak.
Az Adatkezelők a jelen Szabályzatban foglalt felelősségi rendszer szerint közös adatkezelőknek minősülnek.

 

Az Adatkezelők adatai:

A) Egyrészről az Értékesítő tekintetében az alábbi adatkezelők egyike:

amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Nyárondi Viktor:
SomeDeal Kft.
Székhely és levelezési cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 8. fszt.
Cégjegyzékszám: 01-09-186613
Adószám: 24865511-2-41
E-mail: nyarondi.viktor@metrodom.hu
Telefonszám: 06-70-603-7888

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Hellinger Szilvia:
Távszolg-Hungary Kft.
Székhely és levelezési cím: 1142 Budapest, Csáktornya utca 11/b 8. em. 50.
Cégjegyzékszám: 01-09-945413
Adószám: 22934844-2-42
E-mail: hellinger.szilvia@metrodom.hu
Telefonszám: 06-70-318-5529

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Lipták Szilvia:
Immobilie Best Kft.
Székhely és levelezési cím: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-204455
Adószám: 25180013-2-43
E-mail: liptak.szilvia@metrodom.hu
Telefonszám: 06-30-685-2200

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Sziráki Barbara:
Szitu Kft.
Székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Nádasdy utca 10. 5. em. 505.
Cégjegyzékszám: 01-09-278228
Adószám: 12694004-2-43
E-mail: sziraki.barbara@metrodom.hu
Telefonszám: 06-30-575-1400

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Kaiser Tibor:
Credit Consilium Kft.
Székhely és levelezési cím: 2000 Szentendre, Kondor Béla utca 28. B. lház. II. em. 14.
Cégjegyzékszám: 01-09-208214
Adószám: 25319958-2-41
E-mail: kaiser.tibor@metrodom.hu
Telefonszám: 06-30-753-2440

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Tukovits Zsuzsa:
Ingatlan-Galéria Kft.
Székhely és levelezési cím: 1149 Budapest, Róna u. 109. 4. em. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-734387
Adószám: 13422840-2-42
E-mail: tukovits.zsuzsa@metrodom.hu
Telefonszám: 06-30-411-0036

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Plagány Zoltán:
KIPEX Kft.
Székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 52.
Cégjegyzékszám: 01-09-936805
Adószám: 22635277-2-41
E-mail: plagány.zoltan@metrodom.hu
Telefonszám: 06-30-183-2354

B) Másrészről:

MTDM Kft.
Székhely és levelezési cím: 1095 Budapest, Mester utca 83/C Cü3.
Cégjegyzékszám: 01-09-957503 (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 23196627-2-43
E-mail: info@metrodom.hu
Telefonszám: 06-1-919-3333

3. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. Adatfeldolgozási tevékenységet jelenleg csak az Adatkezelők végeznek.

4. Adatkezelési nyilvántartási szám: Az adatkezelés (az Info-tv. által előírt esetekben) csak a Hatóságnál kérelmezett és megadott azonosítószámok birtokában folytatható, amely az adatkezelés azonosítására szolgál. Az adatkezelési nyilvántartási számokat az Adatkezelők minden esetben feltüntetik az adatok továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az Érintettnek való kiadásakor is.

5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

6. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

7. Info-tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

8. Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.

9. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

10. Személyes adat: az Érintett által megadott személyes adat. Személyes adatnak olyan adat minősül, amely az Érintettel kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. Az Érintett és az Adatkezelők közötti kapcsolatfelvétel során kért adatok személyes adatnak minősülnek.

11. Címzett: Jelen Adatkezelési Szabályzat „Adattovábbítás” című fejezetében foglalt azon harmadik személyek, akik számára az Adatkezelők Személyes adatot továbbítanak.

12. Szerződés: A Metrodom által értékesítésre kínált ingatlanokra vonatkozóan az Érintett és a Metrodom körébe tartozó valamely projektcég között létrejött adásvételi szerződés (ideértve az adásvételi előszerződést is).

 

Közös adatkezelés

13. Az Adatkezelők együttes adatkezelőknek minősülnek tekintettel arra, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési célokat és módokat együttesen, közös – jelen Szabályzatban, valamint a közöttük létrejött külön megállapodásban részletezett – felelősség mellett határozzák meg. Az Adatkezelők együttműködésének, illetve közös adatkezelésének célja az Érintett által megkötni kívánt Szerződés előkészítő folyamatainak lebonyolítása.

14. Az Adatkezelők a közöttük, mint közös adatkezelők között létrejött külön megállapodásban rögzítik a jelen Szabályzatból következő jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos felelősségük megoszlását. E megállapodás lényegét jelen fejezet foglalja össze, melyről való tájékoztatást az Adatkezelők az Érintett javára biztosították. Az Érintett jelen Szabályzat elfogadásával elismeri és nyugtázza, hogy az Adatkezelők közötti, jelen pontban foglalt külön megállapodás tartalmát az Adatkezelők ismertették számára.

15. Az Érintett az Adatkezelők bármelyikével szemben gyakorolhatja az adatkezeléssel kapcsolatosan jogszabály, vagy e Szabályzat alapján fennálló jogait, illetve az Adatkezelők bármelyike jogosult a jelen Szabályzatban foglalt jogok gyakorlására. Mindezek alól kivételt képez, amennyiben valamely jog vagy kötelezettség jelen Szabályzat tartalma szerint kifejezetten csak valamely adatkezelőre vonatkozóan áll fenn.

16. Az Adatkezelők rögzítik, hogy a jelen Szabályzatból következő jogaiknak gyakorlására, valamint kötelezettségeiknek teljesítésére egyetemlegesen jogosultak, illetve kötelesek, kivéve ahol és amennyiben jelen Szabályzat ettől eltérően rendelkezik.

 

Szerződéskötés folyamata

17. Az Adatkezelők célja, hogy jelen fejezetben összefoglalja a szerződéskötési folyamat egyes lépéseit, mely lépések tekintetében eltérnek az adatkezelési jogalapok az alábbiak szerint.

a) A szerződéskötési folyamat kizárólag az Érintett megkeresése alapján indul meg. E megkeresés telefonon vagy e-mailben történhet, melynek során az Adatkezelők válaszukban felhívják az Érintett figyelmét arra, hogy – mivel az Érintett a Szerződés megkötése iránti lépések érdekében maga kezdeményezte, kérte  a kapcsolatfelvételt az Adatkezelőkkel – a megkeresés során bizonyos személyes adatai (név, e-mail, telefonszám) rögzítésre kerülnek pusztán az adatbázisban történő elérhetőség érdekében.
b) A szerződéskötési folyamat második lépéseként – amennyiben azt az Érintett kérte – az Adatkezelők a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszik a kapcsolatot további egyeztetés érdekében az Érintettel.
c) A Szerződés megkötése érdekében történő első személyes egyeztetés alkalmával az Adatkezelők kérik az Érintettet, hogy nyilatkozzon arról, miszerint a jelen Szabályzat tartalmát megismerte, válaszolnak az adatkezeléssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdésekre, majd a fenti teljes körű tájékoztatást követően az Érintett a jelen Szabályzattal összefüggő adatkezeléshez kifejezett, önkéntes és teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulást ad külön nyilatkozatban.
d) A Szerződés megkötését megelőzően az Adatkezelők külön formanyomtatványon bekérik az Érintettek jelen Szabályzatban foglalt személyes adatait, összhangban a c) pont szerinti folyamat során adott hozzájárulással, illetve a jelen szabályzatban foglaltakkal.

18. Az Adatkezelők rögzítik, hogy a fenti folyamat a-b) pontjaiban rögzített lépések során már bizonyos személyes adatokat (név, e-mail, telefonszám) kezelnek az Érintettel kapcsolatban, mely adatkezelés jogalapja az Érintett kérése, mely a Szerződés megkötését megelőzően, az ahhoz szükséges lépések megtétele érdekében történik. Az Érintett a c) pont szerinti szerződéskötési folyamat keretében adja meg hozzájárulását valamennyi, jelen szabályzatban nevesített személyes adatának alábbi célok szerinti kezeléséhez.

19. Az Adatkezelők már a fenti szerződéskötési folyamatot megelőzően lehetőséget biztosítanak az Érintett számára ahhoz, hogy jelen Szabályzatot megismerje. Ennek teljesítése érdekében az Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szabályzat mindenkor hatályos változatát a Honlapon közzéteszik.

 

Adatkezelési alapelvek

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelők az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesítenek.

20. Jogalaphoz kötöttség elve: Az Adatkezelők a Szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében, az Érintett kifejezett, önkéntes és teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján gyűjtenek, kizárólag közvetlenül az Érintettől felvéve személyes adatokat, illetve azokat jogszerűen, a jogalapnak megfelelően és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kezelik. Az Érintett a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint adja hozzájárulását az Adatkezelők részére megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az Adatkezelők a Szabályzat hatályos (valamint korábbi) szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé teszik a Honlapon, illetve székhelyükön. A 17. pont a) és b) alpontjai szerinti szerződéskötési lépések során az Adatkezelők már bizonyos személyes adatokat (név, e-mail, telefonszám) az Érintett kérésére, a Szerződés megkötéséhez szükséges lépések lehetővé tétele érdekében kezeli.

21. Célhoz kötöttség elve: Az Adatkezelők a személyes adatot kizárólag a Szabályzatban, valamint a releváns jogszabályokban foglalt (így különösen a Pmt. rendelkezései szerint), ott feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. Ha ezektől eltérő célra kívánják az Adatkezelők kezelni a már megadott személyes adatot, akkor az Adatkezelők erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatják (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet (Info-tv. 4. § (1) bek.). Az Adatkezelők nem kívánják a hozzájárulás szerinti, valamint a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési céloktól eltérő más célra használni az Érintett által megadott személyes adatokat, illetve az Adatkezelők kijelentik, hogy – a jelen Szabályzatban foglaltakon túl – nem gyűjtenek más adatkezelők adatbázisából személyes adatot.

22. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelők a Pmt. 7. § rendelkezése alapján rögzített személyes adatokat minden esetben, a Pmt. 56 § (1) bek. alapján az Érintett és az Adatkezelő között létrejövő, Pmt. 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig kötelesek megőrizni. Minden más, a Pmt. 7. § rendelkezésének hatályán kívül eső, más célból történő adatkezeléssel érintett személyes adatot az Adatkezelők az alábbi, egyes adatkezelési céloknál differenciáltan megjelölt ideig kezelik azzal, hogy az adatkezelési időtartam kizárólag addig terjedhet, ameddig az szükségesnek mutatkozik az érintett adatkezelési cél teljesítése szempontjából.
a) Az Adatkezelők vonatkozásában üzleti kapcsolatnak minősül az Adatkezelők és az Érintett között az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás (nevezetesen a Pmt. 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenység) igénybevételére vonatkozó jogviszony.
b) Az Adatkezelők a Pmt. 28. § (1) bekezdése nyomán a személyes adatokat az állami adóhatóság, a pénzügyi információs egységként működő hatóság, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig kötelesek megőrizni (Pmt. 58. § (1) bek.).
A 8 éves adatmegőrzési időtartam hatósági megkeresés alapján történő meghosszabbítására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az ott meghatározott adatra, okiratra folyamatban lévő vagy a jövőben megindításra kerülő hatósági eljárás lefolytatása érdekében van szükség. Ezen hatósági eljárás jogerős lezárását vagy a megindítani tervezett eljárás meghiúsulását követően az Adatkezelők a személyes adatot a nyilvántartásából törölni kötelesek (Pmt. 58. § (2)-(3) bek.).

Amennyiben a 17. pont szerinti szerződéskötési folyamatban az Érintett a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez hozzájárulását nem adja meg, úgy az Adatkezelő további személyes adatok kezelésére nem jogosult, az addig megadott személyes adatokat pedig az első kapcsolatfelvételtől számított 2 évig kezeli.

23. Adattakarékosság elve: Az Adatkezelők célja, hogy a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési célok tekintetében csak a lehető legszükségesebb személyes adatok kezeléséhez kérje az Érintett hozzájárulását, ennek megfelelően csak olyan személyes adatot kezeljenek, amelyek szükségesek és relevánsak az érintett adatkezelési cél szempontjából. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek a felek közötti kapcsolat céljával összhangban állnak, a Szerződés megkötése iránti folyamat teljesítéséhez, illetve a már megkötött Szerződés teljesítéséhez szükségesek. Az Adatkezelő a Szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől.

24. Adatpontosság elve: Az Adatkezelők célja, hogy a jelen Szabályzat hatálya alatt, általuk kezelt személyes adatok pontosak és – amennyiben ez a cél szempontjából szükségesnek mutatkozik – a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek legyenek, továbbá az adatkezelési célok szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

25. Adatvédelem elve: Az Adatkezelők kiemelten fontosként kezelik a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesznek minden ehhez szükséges, és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelők a papíralapon megadott adatokat digitalizálás után saját, közös informatikai rendszerükben is tárolják. Az adatvédelmi incidens elhárításához az Adatkezelők:
a) megakadályozzák a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, valamint a jogosulatlan adatbevitelt, adatmódosítást, adattörlést;
b) biztosítják, hogy az Adatkezelők adatállományában (azaz az egy nyilvántartásban) szereplő adatok egymással ne legyenek összekapcsolhatóak, és az Érintetthez rendelhetőek;
c) biztosítják, hogy az adatok helyreállítását egy esetleges adatvesztés esetén;
d) papíralapú rögzítés esetén az adatokat olyan ügyfélforgalomtól elzárt területen tárolják, ahol illetéktelen személyek azokhoz nem férhetnek hozzá.

Az Adatkezelők mind az informatikai rendszerben, mind pedig a papíralapon történő adattárolás tekintetében biztosítják az adatok biztonságát, a fenyegető veszélyek elhárítása érdekében az Adatkezelők minden elvárható óvintézkedést megtesznek, az Adatfeldolgozással kapcsolatos teendőket ellátják.

 

Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket, adatkezelési célokat, amelyek során a gyakorlatban megtörténik az Érintett személyes adatainak kezelése. Az alábbi adatkezelési tevékenységek tekintetében – ahol eltérően nem rendelkezik a Szabályzat – az Adatkezelők együttesen, egyetemleges felelősség mellett, közös infrastruktúra kialakításával járnak el.

26. Ügyfél-átvilágítás: Az adatkezelés célja a Pmt. (7. §) előírásaival összhangban az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése. Az Adatkezelők e körben az alábbi személyes adatokat jogszabályi kötelezettségük teljesítése érdekében, a Pmt. 6. § (1) bekezdése szerinti üzleti kapcsolat létesítésekor az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjából eredően, törvény alapján elrendelt kötelező adatkezelés keretében kezelik.
a) A Pmt. 7. §-a alapján az Adatkezelők az alábbi személyes adatokat rögzítik:
i. természetes személy esetén: családi és utónév; születési név; születési hely és idő; anyja neve; lakcím; állampolgárság; azonosító okmány típusa és száma; külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási helye.
ii. jogi személy esetén: név; rövidített név; székhely; külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét; cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát; főtevékenységét; képviseletére jogosultak nevét és beosztását; kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait.
A Pmt. 7. § alapján rögzített, fentebb megjelölt adatokat az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségénél fogva az Érintett és a Metrodom között létrejött üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig kötelesek megőrizni.

A szóban forgó célból történő adatkezelést az Adatkezelők közül kizárólag az MTDM Kft. végez összhangban a Pmt. 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

27. Egyéb (előzetes adatbázis építése): Az Érintett az Adatkezelőkkel történő kapcsolatfelvételt követő szerződéskötési folyamat (17. pont) során a jelen bekezdésben foglalt személyes adatait megadja annak érdekében, hogy az Adatkezelők ügyviteli rendszerében rögzítésre kerüljön, illetve amennyiben már az Adatkezelők ezen ügyviteli rendszerében – korábbi kapcsolatra tekintettel – nyilván van tartva, úgy azonosításra kerüljön az Érintett.
Az Adatkezelők e célból a következő személyes adatokat kezelik: név; e-mail cím; telefonszám.
Az Adatkezelő e célból a fenti adatokat az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de legkésőbb e személyes adatok megadásától számított 2 évig kezeli.
A kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-138431/2018, NAIH-138431/2/2018, NAIH-138431/3/2018, NAIH-138431/4/2018.

A szóban forgó célból történő adatkezelést az Adatkezelők közösen és együttesen végzik tekintettel arra, hogy az ügyviteli nyilvántartási rendszer infrastruktúráját közösen kezelik.

28. Ügyfél-adatbázis építése: az Adatkezelők az Érintett által a szerződéskötési folyamat során, jelen Szabályzat elfogadását követően (17. pont c) pont) a Szerződés megkötése érdekében megadott személyes adatokat a saját adatállományukban (adatbázisukban) rögzítik és dolgozzák fel. Az Adatkezelők előkészítő tevékenysége folytán a Metrodom és az Érintett között létrejött adásvételi szerződések előkészítése, végrehajtása, illetve ahhoz kapcsolódóan utólagos ügyintézések (pl.: garanciális hibabejelentések) biztosítása érdekében az Adatkezelők adatbázis-építés céljából a szerződéskötési folyamat során az Érintett által megadott személyes adatokat kezelik. Az adatbázis-építés tekintetében kezelt személyes adatok köre: név; születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; lakhely; személyazonosító szám, állampolgárság, személyi igazolvány száma; útlevél száma; adóazonosító jel; bankszámlaszám; értesítési cím; e-mail cím; a Szerződés tekintetében szerződő félnek, illetve azok esetleges képviselőjének minősülő személyek közötti kapcsolat, az esetlegesen megkötött Szerződésből eredő adatok, következtetések, munkahely, 1 éven belül eladott másik ingatlan adatai.
E fenti adatokat az Adatkezelők az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig kezelik.
Az Info-tv. 65. § (3) bek alapján e bekezdésben foglalt adatkezelési tevékenység nem kerül nyilvántartásba vételre.

A szóban forgó adatkezelés alapján az ügyfél-adatbázist az Adatkezelők együttesen vezetik, ezen adatkezelést együttesen végzik.

29. Szerződések tárolása: Tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166-169. § rendelkezéseire – az Adatkezelők, mint a Metrodom iratkezeléssel megbízott adatfeldolgozói – a megkötött Szerződéseket azok létrejöttétől számított 8 évig kötelesek megőrizni.

30. Ügyfélkapcsolat: Az Adatkezelők célja az ügyfélkapcsolati célú adatkezelés körében, hogy köztük és az Érintett között a szerződéskötési folyamat folytán létrejött kapcsolatban, a Szerződés megkötését megelőző vagy azt követő, a Szerződés létrejöttéhez, előkészítéséhez, teljesítéséhez, valamint végrehajtásához szükséges adatbekérések, értesítések, ügyintézések, valamint az Adatkezelők vagy Címzettek és az Érintett közötti kapcsolattartások (így különösen műszaki egyeztetések, hitelügyintézések, hatóságok és közmű-szolgáltatók előtti ügyintézések) továbbá egyes jogszabályi kötelezettségek (így különösen jótállási kötelezettség) teljesítése biztosított legyen. 
Az ügyfélkapcsolat tekintetében kezelt személyes adatok köre: név; lakhely; értesítési cím; e-mail cím; a megkötött Szerződésből következő adatok, következtetések.
E fenti adatokat az Adatkezelők az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Szerződés alapján történő birtokátruházástól, illetve a Szerződés megkötése hiányában az Érintett adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozata megtételétől számított 5 évig kezelik.
Az Info-tv. 65. § (3) bek alapján e bekezdésben foglalt adatkezelési tevékenység nem kerül nyilvántartásba vételre.

A szóban forgó adatkezelésre az Adatkezelők közösen jogosultak.

31. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: Az Érintett a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi LXVIII. törvény 6. § rendelkezései szerint külön nyilatkozatával hozzájárulhat, hogy az Adatkezelők reklám célú elektronikus hírlevéllel, illetve a Szerződés megkötését követően katalógussal közvetlenül megkeressék. Az Adatkezelő hírlevelet kizárólagosan azon Érintetteknek küldhet, akik e külön hozzájáruló nyilatkozatot megteszik. A hírlevél, illetve a katalógus által történő megkereséssel az Adatkezelők célja, hogy az Érintettet a Metrodom szolgáltatásairól, új beruházásairól tájékoztassa, azokat népszerűsítse. A külön hozzájárulás az Érintett részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a marketing@metrodom.hu e-mail címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel, melyet követően az Adatkezelő nem jogosult további hírlevél küldésére. A hírlevél küldése, mint adatkezelési cél tekintetében megadható személyes adat: név; e-mail cím; postázási cím.
Az Érintett jelen adatkezelési célra vonatkozóan külön hozzájáruló nyilatkozatot tesz.
A kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-138432/2018, NAIH-138432/2/2018, NAIH-138432/3/2018, NAIH-138432/4/2018.

Ezen adatkezelési cél tekintetében az Adatkezelők közül kizárólag az Értékesítő jogosult adatkezelést végezni.

 

Adattovábbítás

32. Az Adatkezelők az alább megjelölt Személyes adatokat az Érintett jelen Szabályzat elfogadásával adott hozzájárulása alapján kizárólag a jelen fejezetben foglalt személyek számára, illetve terjedelemben továbbíthatják. Az adattovábbításokról az Adatkezelők nyilvántartást vezetnek.

33. Az Adatkezelők jogosultak Személyes adatot továbbítani a Metrodom fogalom körébe tartozó azon projektcég számára, mellyel az Érintett a Szerződés megkötését kívánja. Az adattovábbítás célja, hogy a Metrodom fogalmi körébe tartozó cég, mint Címzett hozzájuthasson azon személyes adatokhoz, amelyeket az Érintett és közte létrejövő Szerződésnek tartalmaznia kell.
Ezen személyes adatok köre a következő: név; születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; lakhely; személyazonosító szám, állampolgárság, személyi igazolvány száma; adóazonosító jel; bankszámlaszám; értesítési cím; e-mail cím; érdeklődési irány a Metrodom által kínált ingatlanok kapcsán (ilyennek minősül különösen a kívánt ingatlan méretére, elhelyezkedésére, felszereltségére vonatkozóan jelzett igények); a Szerződés tekintetében szerződő félnek, illetve azok esetleges képviselőjének minősülő személyek közötti kapcsolat, az esetlegesen megkötött Szerződésből eredő adatok, következtetések, munkahely, 1 éven belül eladott másik ingatlan adatai.

34. Az Adatkezelők jogosultak továbbítani Személyes adatokat az Érintett által a szerződéskötési folyamatban, vételár finanszírozása érdekében kiválasztott hitelintézet javára azért, hogy a Szerződés Érintett által, banki, illetőleg más külső forrásból történő teljesítésének gördülékenysége biztosított legyen. E körbe értendő különösen a hitelügyintézéshez, Családok Otthonteremtési Kedvezményének igényléséhez, egyéb banki szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adattovábbításokat.
Az Adatkezelők a jelen bekezdésben foglalt adattovábbítás keretében a következő személyes adatokat továbbítják az érintett harmadik személy javára: név; születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; lakhely; személyazonosító szám; személyi igazolvány száma; adóazonosító jel; bankszámlaszám; értesítési cím; e-mail cím; az Érintett által kiválasztott ingatlan megjelölése.

35. Jogosultak továbbá az Adatkezelők továbbítani az Érintett jelen bekezdésben megjelölt személyes adatait azon harmadik személynek, amely a Szerződés alapján, az Érintett által megszerzett ingatlan társasházának közös képviseletére mindenkor jogosult.
Ezen adattovábbítás keretében az Adatkezelők lakónyilvántartást adnak át a közös képviseletet ellátó személynek, mely magában foglalja az Érintett következő személyes adatait: név; lakhely; a Szerződés alapján megszerzett ingatlan; e-mail elérhetőség, értesítési cím.

36. Az Adatkezelők jogosultak továbbítani a Szerződés előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos jogi teendők ellátása érdekében a Szerződéssel érintett ügyletben mindkét fél jogi képviseletét ellátó Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Irodának (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX. em. 4. a.) az Érintett következő személyes adatait: név; születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; lakhely; személyazonosító szám; személyi igazolvány száma; adóazonosító jel; bankszámlaszám; értesítési cím; e-mail cím; az Érintett által kiválasztott ingatlan megjelölése; a Szerződés tekintetében szerződő félnek, illetve azok esetleges képviselőjének minősülő személyek közötti kapcsolat, telefonszám.

37. Az Adatkezelők jogosultak az Érintett jelen bekezdésben foglalt személyes adatait azon, jelen Szabályzat 2. pontjában megjelölt Értékesítőknek továbbítani, akik az adott jogviszonyban nem minősülnek az Érintett tekintetében adatkezelőnek. Ezen adattovábbítás célja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Értékesítők betekintést nyerhessenek valamely megkötött Szerződés vonatkozásában értékesítőként eljárt adatkezelő ügyfeleire vonatkozó adatbázisba a közös nyilvántartás használata során.
A továbbított személyes adatok Szerződés létrejöttének hiányában: név, telefonszám, e-mail.
A továbbított személyes adatok Szerződés létrejöttét követően: név; születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; lakhely; személyazonosító szám, állampolgárság, személyi igazolvány száma; adóazonosító jel; bankszámlaszám; útlevél száma; értesítési cím; e-mail cím; a Szerződés tekintetében szerződő félnek, illetve azok esetleges képviselőjének minősülő személyek közötti kapcsolat, az esetlegesen megkötött Szerződésből eredő adatok, következtetések, munkahely, 1 éven belül eladott másik ingatlan adatai

38. Az Adatkezelők jogosultak a jelen bekezdésben foglalt Személyes adatokat a Metrodom által értékesített ingatlanok építését, kivitelezését végző Metrodom Kivitelező Kft., valamint Metrodom Építő Kft., a műszaki konzultációt folytató COPM Kft. számára továbbítani a Szerződés végrehajtása, teljesítése érdekében, így az Érintettet, mint vevőt érintő műszaki konzultációk lebonyolítása, garanciális hibabejelentések intézése, pótmunkák teljesítése, illetve az Érintett jótállási jogának érvényesítése, továbbá az ingatlanok átadás-átvételi eljárásának lefolytatása érdekében
A továbbított Személyes adatok köre e körben: név; e-mail; telefonszám; postázási cím; bankszámlaszám; Szerződés alapján a Metrodomtól szerzett ingatlan címe.

39. Jelen fejezetben foglalt adattovábbításokra az Adatkezelők bármelyike jogosult.

 

Technikai adatok (cookie) rögzítése a Honlapon

40. A Honlap használata során az Érintett személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Honlap használata során generálódnak, és amelyeket a Honlap megtekintésekor és elhagyásakor (az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Honlap informatikai rendszerének fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze az Érintett személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő fér hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről az Érintett (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Honlap használata nem teljes értékű.

 

Adatvédelmi tisztségviselő

Az Adatkezelők az adatkezelési gyakorlatuk jogszabályszerűségének biztosítására közös adatvédelmi tisztségviselőként jelölik ki a Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Irodát (cím: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX. em. 4. a.; e-mail: iroda@szkiroda.hu; telefon: 06-1-878-0802), melyet az adatvédelmi tisztségviselő szolgáltatási szerződés alapján lát el.

Az adatvédelmi tisztségviselő feladatai különösen:
a) Az Adatkezelőket támogatja adatkezelési tevékenységük végzésében;
b) Kapcsolattartóként jár el az Adatkezelők és a felügyeleti hatóság között;
c) Szakmai tanácsot, tájékoztatást ad az érintettek jogait illetően.

 

Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelőkkel szemben érvényesíthet. Az alább felsorolt, Adatkezelőket érintő kötelezettségek teljesítésére az Adatkezelők egyetemlegesen kötelesek, azaz az Érintett e jogokat bármely adatkezelővel szemben gyakorolhatja, kivéve amennyiben valamely adatkezelés tekintetében kizárólag valamely adatkezelő jár el.

41. Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelők közötti kommunikáció elsősorban e-mail útján, másodsorban telefonon vagy postai úton történik. Az Adatkezelők erre a célra szolgáló elérhetőségeit jelen Szabályzat 2. pontja foglalja magában.

a) Az Adatkezelők csak akkor vizsgálják és válaszolják meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).

b) Az Adatkezelők minden, Személyes adatot érintő intézkedés megtételéről (így különösen az adatok helyesbítéséről, zárolásáról, törléséről) az Érintettet az intézkedés megtételét követő 8 napon belül e-mailben értesítik. Az értesítés abban az esetben mellőzhető, ha az intézkedés megtétele az Érintett jogos érdekét nyilvánvalóan nem sérti (például az Érintett maga kérte a személyes adatának helyesbítését).

42. Tájékoztatás kérése: Az Érintett a személyes adatainak megadásától kezdve, azok törléséig bármikor kérhet tájékoztatást az Adatkezelőktől a kezelt adatai köréről, tartalmáról, státuszáról, az esetleges adatkezelési incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint általánosságban a Szabályzat vonatkozásában felmerült bármely kérdésről.

a) Az Adatkezelők a kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban attól számított 25 napon belül e-mail útján, ingyenesen megadják az Érintett részére (az Érintett erre irányuló kifejezett kérése esetén pedig írásban, postai úton).

b) Az Adatkezelők a tájékoztatás megadását csak az Info-tv.-ben meghatározott esetben tagadhatják meg, ez esetben az Adatkezelők kötelesek megjelölni a megtagadás alapjául szolgáló pontos jogszabályhelyet, egyúttal tájékoztatják az Érintettet a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

c) Az Adatkezelők az Érintett részére a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen amennyiben gyermek irányába teljesítik tájékoztatási kötelezettségét.

43. Adatváltozás bejelentése: Az Érintett jogosult a Személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőket (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelők az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesítik. Ha az Érintett a Személyes adataiban bekövetkezett változást késedelem nélkül nem jelentik be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelők rendelkezésére áll, a Személyes adatot az Adatkezelők automatikusan helyesbítik.

44. Tiltakozás adatkezelés ellen: Az Érintett bármikor jogosult tiltakozni a Személyes adatai kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelést törvény teszi kötelezővé az Adatkezelők számára. Tiltakozásnak minősül az Érintett részéről minden olyan nyilatkozat, amellyel Személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

a) Az Érintett különösen azokban az esetekben tiltakozhat a Személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség vagy jogos érdekének teljesítéséhez szükséges.

b) Az Érintett adatkezelés elleni tiltakozását az Adatkezelők a tiltakozás jelzésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják és a döntésükről (a tiltakozás megalapozottságáról) írásban értesítik az Érintettet. Ha az Érintett tiltakozása megalapozott, akkor az Adatkezelők kötelesek az Érintett Személyes adatainak kezelését megszüntetni és az adatokat zárolni. Ha az Érintett tiltakozása az Adatkezelők szerint nem megalapozott, és ezzel az Érintett nem ért egyet, akkor az Érintett az Adatkezelők válaszától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az Adatkezelők a 15 napos válaszadási határidőt elmulasztják, akkor az Érintett a 15. naptól számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

45. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, amennyiben az alábbiak egyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a Személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőknek már ninc