KÖLTÖZÉSI INFORMÁCIÓK 2.: ÓRAÁTÍRÁS

Metrodom Young

2016.12.10

A birtokbaadáshoz kapcsolódó tudnivalókról szóló sorozatunk második részében a közműórákról, illetve azok átírásáról lesz szó - egy új építésű lakásnál ebben is van eltérés a használtakhoz képest.

A ház mind a 257 lakásához tartozik fűtőtestenként egy-egy hőmennyiségmérő, illetve lakásonként egy-egy-, hideg- és melegvíz-, és villanyóra. A hőmennyiségmérők és a vízórák a lakásokban, a villanyórák pedig a folyosókon lévő szekrényekben lettek elhelyezve.

 
1. Hőmennyiségmérő
 
A hőmennyiségmérők a fűtőtestek mellet a falba süllyesztett alul lévő dobozokban vannak, melyeket fehér revíziós ajtó fed, a felső reviziós ajtó mögött pedig a fűtést elzáró szelep található. Ezzel az órával - az időszakonkénti elemcsere kivételével - semmit sem kell csinálni, mivel a fűtés elszámolását a társasház (a közös képviselő) végzi, erről sorozatunk következő részében írunk részletesebben. Az átadáskor leolvasott óraállásokat a birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzítjük, a jegyzőkönyvet pedig megküldjük a közös képviseletnek, így a következő hónaptól már a lakó kapja a fűtésszámlát. (A fűtés elszámolásáról sorozatunk következő részében lesz szó.)

2. Villanyóra

A villanyórákat az ELMÜ ellenőrizte és plombálta, az átíratást a lakóknak kell végezniük. Az adásvételi szerződéssel és a birtokbaadási jegyzőkönyvvel (ezen van az óra száma és állása) be kell menni valamelyik ELMÜ ügyfélszolgálatra, ahol átírathatják saját nevükre az órát. Erre 15 nap áll ügyfeleink rendelkezésére, ezt követően felmondjuk a szolgáltatási szerződést. A villanyszerelés vagy elektromos, műszaki hiba esetén javasoljuk, hogy itt a villanyóra "lecsapásával" áramtalanítsa a lakást, a szerelés időtartamára, illetve a hiba elhárításáig. Az órákkal a lakónak amúgy semmilyen szinten nem kell foglalkoznia, a szakemberek olvassák le és tartják karban azokat. 

3. Vízórák
 
A vízórák a fürdőszobában a hőmennyiségmérőkhöz hasonló módon, fehér műanyag ajtó mögött rejtőznek. A hideg - és melegvíz fogyasztását külön óra méri, mivel a melegvíz esetén a társasház külön kiszámlázza a víz felmelegítésének a díját is. Amennyiben a vízórákat nem iratja a nevére (lsd. következő bejegyzés), akkor a társasház a hőmennyiségmérőkhöz hasonlóan ezeket is leolvassa, és tovább számlázza a vízfogyasztást.
Ha szeretné a vízórákat saját nevére iratni, akkor egy háromoldalú, úgynevezett díjmegosztási szerződést kell kötni, amelyet a szolgáltató, a társasház és a lakó ír alá. A közös képviselő által aláírt díjmegosztási szerződéseket birtokbaadáskor kapják meg ügyfeleink, ezeket ott helyben ki kell tölteni (óraállás, személyes adatok, aláírás) és eljuttatni a közös képviselőhöz! A leadott szerződéseket a közös képviselő elviszi a Vízművekhez és kezdeményezi a mellékvízmérők átírását, így azzal a lakóknak nem kell foglalkoznia! Egy-két hónap múlva jelentkezik a Vízművek megbízottja, hogy leplombálja az órákat, végül megtörténik az átírás. A teljes ügymenet így 2-3 hónapot vesz igénybe, ezért az első számlára idén senki se számítson! Érdemes tudni, hogy a közös képviselővel ellentétben a Vízművek nem tudja távolról leolvasni az órákat, így a leolvasásról, és az óraállás bejelentéséről a lakóknak kell gondoskodniuk.