Építjük be a tűzgátló ajtókat

City Home F

2016.05.30

Pontosabban a tároló és a lépcsőházi tűzgátló ajtókat. A tűzgátló ajtók funkciójukból és értelmükből fakadóan tűzszakaszonként alapvető élet- és vagyonbiztonsági feladatot látnak el.

 

Ez a szerkezet nem egyszerű vasajtó, amit faékkel, felmosó vödörrel, seprűvel stb. ki lehet ékelni, támasztani, hanem megkövetelten határozott csukódást biztosító, életvédelmi szerkezet, amellyel szemben követelmény az állandó csukott állapotban tartás, amit a pántba integrált záró mechanika biztosít. Ennek beállításán módosítani csak záródási biztonság, következésképpen az élet- és vagyonvédelmi funkció kárára volna lehetséges! Az ajtókat a tűzoltóság rendszeresen ellenőrzi és bármilyen módosítás, nem megfelelő működés esetén milliós nagyságrendű büntetéssel sújthatja a társasházat.

A tűzgátló ajtókon található behúzó szerkezet rugóstag elsősorban azt a célt szolgálja, hogy egy ilyen ajtó soha, még véletlenül se maradhasson nyitva a rendeltetésszerű használatból következő időtartamon túl. A behúzó szerkezetnek nem feladata a csapódás tökéletes, zajmentes csillapítása.

Az ajtó csendes csukása és nyitása a használók személyes felelőssége, tehát az ajtót gondosan kézzel kísérve kell nyitni és csukni!