Beadtuk az építési engedély iránti kérelmet

A településképi véleményezési eljárás lezárultát követően beadtuk az építési engedély kiadására vonatkozó kérelmünket. Részben az összetett ügymenet, részben a nyári "lassú időszak" miatt szeptemberre várjuk az engedély kiadását, amikor megkezdődik a kivitelezés is.