Beadtuk a társasház bejegyzési kérelmet

Október 3-án beadtuk a földhivatalhoz a Rozsnyai u. 33. végleges alapító okiratát és a társasház bejegyzése iránti kérelmünket. (Az irat honlapunk szokott oldaláról letölthető.) Bár a hivatalnak elvben 60 napja van a bejegyzésre, erre várhatóan még a hónapban sor kerül.