CSOK

Mivel a Metrodom valamennyi lakása újépítésű, és megfelel a támogatható ingatlanok egyéb törvényi feltételeinek is, így minden, 40 m2-nél nagyobb lakásunk megvásárlásához igényelheti a Családok Otthonteremtő Kedvezményét (CSOK). Az oldalon ismertetett feltételek kizárólag a Metrodom által épített lakásokra érvényesek, használt ingatlanokra, családi házra vagy magánépítkezésre más szabályok vonatkoznak.
 
A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság személyi feltételei:
- magyar állampolgárság, vagy
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki ezt a jogát 3 hónapot meghaladóan Magyarország területén gyakorolja, vagy 
- bevándorolt, letelepedett, hontalan vagy oltalmazott jogállással rendelkezik.
 
A kedvezményt a házastársak, fiatal házaspárok (a rendelet szerint fiatal házaspárnak számítanak azok a házastársak, akik közül legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét) és élettársak együttesen, valamint az egyedülállók a velük közös háztartásban élő gyermekek után egy személyben is igényelhetik. 
A rendelet szempontjából gyermeknek kell tekinteni az igénylő vér szerinti vagy örökbe fogadott 20. életévét még be nem töltött, vagy 20. életévét már betöltött, de még felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló a 25. életévét még be nem töltött, a 20. életévét már betöltött, de megváltozott munkaképességű személyt, abban az esetben, ha az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
A gyermekkel még nem rendelkező fiatal házastársak a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt maximum 3 gyermek vállalására vehetik igénybe. Az egygyermekes fiatal házaspár maximum kettő, a kétgyermekes fiatal házaspár maximum egy gyermek születését vállalhatja a kedvezménnyel összefüggésben.
 
A fentiek alapján a gyermekvállalásra vonatkozó teljesítési határidők a következők szerint alakulnak:
1. Egy gyermek vállalása esetén 4év,
2. Két gyermek vállalása esetén 8év,
3. Három gyermek vállalása esetén 10 év.
 
A CSOK összege:
1. Egy gyermek esetén: 600.000,- Ft
2. Két gyermek esetén: 2.600.000,- Ft + 10.000.000,- Ft kamattámogatott hitel
3. Három gyermek vagy több gyermek esetén: 10.000.000,- Ft + 15.000.000,- Ft kamattámogatott hitel
 

Újdonság, hogy a 2016. február 11-től hatályos 16/2016 (II.10.) Kormányrendelet alapján a közös gyermekek és a nem közös gyermekek esetén is megállapítják az igénybe vehető kedvezmény összegét. Ha a házaspár egyik fele nagyobb kedvezményre jogosult, akkor ezt az összeget kaphatják meg támogatásként. A kamattámogatott hitel felvétele csak lehetőség, a 10.000.000,- Ft természetesen csak a maximális összeget jelenti, így a további részletekért forduljon bizalommal partnerünkhöz, az FHB Bankhoz, ahol az igényléstől a támogatás folyósításáig mindenben a rendelkezésükre állnak!

A CSOK nem függ lakásaink árától vagy a szobaszámtól, csak a méretüktől, ugyanis 40 m2 alatti lakásra nem vehető igénybe a CSOK (a méret az erkély nélküli nettó alapterületet jelenti).
 
Fontos megjegyezni, hogy a CSOK igénylésének feltételei alapján a lakás hasznos alapterülete: 
1. Egy gyermek esetén: legalább 40 m2
2. Két gyermek esetén: legalább 50 m2
3. Három vagy több gyermek esetén: legalább 60 m2
 
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az úgynevezett "hasznos alapterület" a lakás elkészülte után, utólag kerül felmérésre, és nem egyezik az alaprajzon, tulajdoni lapon, alapító okiratban szereplő építészeti mérettel, erről bővebben oldalt a Hasznos alapterület nevű keretesben olvashat, vagy érdeklődjön ingatlantanácsadóinktól! Az eltérés által okozott utólagos problémákért, amely akár a CSOK igénybe vételét is ellehetetleníti, nem vállalunk felelősséget. 
 
A rendelet szerint már abban az esetben is jár a kedvezmény, ha a házastársak, élettársak vagy fiatal házasok közül legalább az egyik fél felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat. A CSOK igénylésekor az egy és két gyermekesek is rendelkezhetnek lakástulajdonnal, a rendelet nem kötelezi őket azok eladására. További általános feltétel a büntetlen előélet, vagy legalább az igénylés időpontjában a mentesülés a büntetlen előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. Az igénylőnek nem lehet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása, valamint legalább az egyik igénylőnek rendelkeznie kell legalább 180 napos társadalombiztosítással (külföldi hatóság által kiállított igazolással is lehet igazolni, amennyiben az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott), maximum 30 napos megszakítással. Három gyermek estén, változatlan, hogy legalább 2 éves társadalombiztosítás szükséges, házastársak esetén legalább az egyik félnél, (viszont már nem 15, hanem 30 napos megszakítás lehetséges) továbbá az utolsó 180 napban az igénylő nem lehet regisztrált álláskereső valamint közfoglalkoztatott sem. Az új lakásban csak az igénylők szerezhetnek tulajdonjogot és az új rendelet értelmében lakásvásárlásnál is kötelező lesz a banki szemle.
 
További információkért forduljanak bizalommal partnereinkhez, a Takarék Kereskedelmi Bank vagy az OTPmunkatársaihoz, akik készséggel válaszolnak minden CSOK-kal kapcsolatos kérdésükre.